Expertise

Cassatie

Civiele cassatie

Cassatie is de vernietiging van een beslissing door de Hoge Raad. De toetsing in cassatie door de Hoge Raad is beperkt tot de vraag of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast en of zijn beslissing voldoende is gemotiveerd. Discussie over de feiten is zo goed als uitgesloten. Indien de cassatierechter vaststelt dat de lagere rechter het recht inderdaad niet correct heeft toegepast dan zal hij de uitspraak van deze lagere rechter vernietigen en de zaak terugverwijzen of zelf afdoen.

cassatie

De cassatiepraktijk

Minerva Advocaten staat cliënten bij bij de behandeling van zaken voor de Hoge Raad. Vaak worden wij geraadpleegd als de vraag zich aandient of cassatie zinvol is of niet. Na een ongunstige einduitspraak van de feitenrechter kunnen wij u helpen met een cassatieadvies en, als het advies positief is. met bijstand in een cassatieprocedure. Net als bij zaken bij de rechtbank en de gerechtshoven treden wij op voor Nederlandse cliënten en cliënten uit het buitenland in procedures op het gehele terrein van het civiele recht. Binnen ons kantoor combineren wij onze kennis van het civiele recht met die van de internationale handel en het Internationaal Privaatrecht, dat ook in cassatiezaken een rol kan spelen.

De cassatietermijn

De cassatietermijn is in alle zaken een belangrijk aandachtspunt. Deze bedraagt in bodemzaken doorgaans drie maanden, in kort geding acht weken en in faillissementszaken meestal 8 dagen. Omdat de cassatietermijn niet alleen moet worden gebruikt voor het uitbrengen en bespreken van het cassatieadvies maar ook voor het opstellen en indienen van het inleidend processtuk inclusief gronden is het van belang tijdig contact met ons op te nemen teneinde de mogelijkheden van een cassatie te bespreken en onderzoeken. Dit geldt eens te meer in complexe zaken, waarin alleen al het lezen van de processtukken veel tijd vergt.

Cassatieadvies

De regels schrijven voor dat voordat een cassatieberoep wordt ingesteld, een cassatieadvies moet zijn verstrekt, waarin de de mogelijkheden en onmogelijkheden in cassatie worden besproken. Indien er voldoende aanknopingspunten zijn om met een voldoende kans op succes een cassatieprocedure te volbrengen zal de cassatieadvocaat een positief cassatieadvies afgeven. Maar ook de wederpartij kan bij ons voor een cassatieadvies terecht, bijvoorbeeld over de vraag of het nuttig is om in cassatie te verschijnen of over de mogelijkheid om zelf een al dan niet voorwaardelijk incidenteel beroep in te stellen.

Advies op maat

Iedere cassatie begint met een adviestraject. Het is daarom raadzaam om tijdig informatie in te winnen over de mogelijkheden. Meestal benadert de advocaat die de zaak in de civiele procedure behandelde een cassatie advocaat. Uiteraard kunt u als procespartij ook zelf contact met ons opnemen. u een zaak te hebben die zich leent voor cassatie, dan kunt u contact opnemen met Minerva Advocaten.

Meer informatie?

Jack Leeman helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord