Geplaatst op: 27-04-2020

Aansprakelijkheid voor bouwschade

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Bouwschade

Bouwen is niet zonder risico. Waar gebouwd wordt ontstaat regelmatig schade aan andere gebouwen. En dat is niet verrassend. Sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden, heiwerkzaamheden en het wegpompen van grondwater zijn activiteiten, waarbij schade aan naburige panden kan ontstaan, zoals scheurvorming en verzakking. De aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de daarmee gepaard gaande verzakkingen aan de Vijzelgracht is hiervan een in het oog springend voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk veel meer. De aannemer die de werkzaamheden verricht, dient ervoor te zorgen dat geen schade optreedt, maar de realiteit is dat dat niet altijd lukt. Er is dan sprake van schade en de partij die schade lijdt zal zijn schade willen verhalen op de aansprakelijke partij. Wie is dat?

aansprakelijkheid voor bouwschade

De opdrachtgever

Het gedurende de bouw beschadigen van objecten van iemand anders is een onrechtmatige daad. De hoofdregel is dat degene die de onrechtmatige daad pleegt aansprakelijk is. De opdrachtgever heeft in de meeste gevallen slechts opdracht gegeven aan de aannemer en daarmee nog niet onrechtmatig gehandeld. In dat geval is de opdrachtgever dus niet aansprakelijk voor eventuele schade van een derde. Dat zou anders kunnen zijn indien de opdrachtgever zelf een fout heeft gemaakt, door bijvoorbeeld een verkeerde keuze van de aannemer of door het voorschrijven van een bepaalde werkwijze waardoor schade is ontstaan. Een professionele opdrachtgever heeft meer kennis van zaken en bemoeit zich actiever met het bouwproces. De professionele opdrachtgever is dan ook eerder aansprakelijk dan de particuliere opdrachtgever.

De hulppersonen

Op het werk lopen heel wat mensen rond, die niet in dienst zijn van de hoofdaannemer, maar die wel zijn ingehuurd door de hoofdaannemer. Deze kwalificeren als hulppersoon. Voorbeelden van hulppersonen zijn de onderaannemer die een gedeelte van het werk heeft aangenomen van de hoofdaannemer of een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) die installatiewerkzaamheden uitvoert. Indien bekend is dat zo'n hulppersoon een fout is gemaakt, dan kan deze rechtstreeks worden aangesproken.

De aannemer

Doorgaans is de aannemer de veroorzaker van de bouwschade. Hij heeft de schade zelf veroorzaakt, of personen waarvoor hij aansprakelijk is hebben de schade veroorzaakt. De aannemer die een fout maakt waardoor schade aan bestaande gebouwen ontstaat handelt onrechtmatig en is dan schadeplichtig. In de meeste gevallen is het dus de aannemer die aansprakelijk is jegens buren of andere derden. Meestal is de aansprakelijkheid van de aannemer verzekerd door middel van een Construction Allrisk-verzekering (CAR). De CAR verzekering dekt schade aan bestaande gebouwen, zodat de verzekeraar de schade verder zal afwikkelen.

Aansprakelijkheid voor hulppersonen: functioneel verband

Behalve dat de aannemer aansprakelijk is voor zijn eigen onrechtmatige gedragingen en die van zijn eigen personeel, is de aannemer ook aansprakelijk voor bouwschade als gevolg van fouten van de hulppersonen. Artikel 6:171 BW bepaalt dat een opdrachtgever aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een niet ondergeschikte die werkzaamheden uitvoert ter uitoefening van het bedrijf van zijn opdrachtgever. Er moet dus een functioneel verband bestaan tussen de werkzaamheden van de niet-ondergeschikte en de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Bij de aannemer en de onderaannemer en ZZP-er zal dat functionele verband er zijn en kan de aannemer dus worden aangesproken.

Leg uw zaak voor aan een advocaat

Onze advocaten adviseren en procederen regelmatig over aansprakelijkheid voor bouwschade. Bel of mail ons en leg ons vrijblijvend uw vragen voor. Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord