Geplaatst op: 22-12-2019

Advocaat ontslagrecht

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Wat is ontslagrecht?

Ontslagrecht is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Een werknemer kan zelf ontslag nemen, of een werkgever kan een werknemer ontslaan. In de regel moet er een opzegtermijn in acht genomen. Indien er daartoe een voldoende dringende reden aanwezig is, kan ontslag op staande voet gegeven of genomen worden. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct. De werkgever heeft in andere gevallen toestemming van het UWV nodig voordat opgezegd kan worden.

Minerva Advocaten staat ondernemers bij die de arbeidsovereenkomst met één of meerdere werknemers willen beëindigen, ook in geval van collectief ontslag. Onze advocaten staan ook werknemers bij die worden geconfronteerd met een aangezegd ontslag. Bij ons vindt u een advocaat ontslagrecht in Rotterdam met verstand van zaken.

advocaat ontslagrecht

Advies en ondersteuning bij een ontslag

Heeft u als werknemer of werkgever te maken met een ontslag? Of wilt u advies over een arbeidsconflict? Neem vooral contact met ons op als u vragen heeft over het ontslagrecht.

Waarom Minerva Advocaten?

  • U wilt een advocaat die u kan adviseren over het ontslagrecht
  • U wilt weten waar u in een bepaalde situatie aan toe bent
  • U wilt weten wat het maximale resultaat is en hoe dat behaald kan worden
  • U wilt een gratis oriënterend gesprek van een half uur
  • U wilt vooraf duidelijke afspraken over de kosten

Ontslaggronden

Voor een ontslag is het nodig dat voldaan is aan de wettelijke criteria voor ontslag. Hieronder ziet u een lijst van de in de wet geregelde redelijke ontslaggronden op basis waarvan een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden:

a. Verval arbeidsplaatsen
b. Langdurig arbeidsongeschikt
c. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen of nalaten
f. Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
g. Verstoorde arbeidsrelatie
h. Andere omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd
i. Cumulatiegrond (meerdere, onvoldragen ontslaggronden worden gecombineerd)

Bij ieder ontslag al dus een keuze moeten worden gemaakt tussen de diverse ontslaggronden, waarbij sinds 1 januari 2020 ook kan worden teruggevallen op de cumulatiegrond.

Ontslagvergoeding

Bij een ontslag op initiatief van de werkgever heeft de werknemer in principe recht op de transitievergoeding. Deze transitievergoeding is niet verschuldigd in het geval dat de werknemer is ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, zoals bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. Let op. Bij gebruik van de cumulatiegrond kan de rechter de transitievergoeding maximaal met een factor 0,5 verhogen.

De ontslagprocedure

Afhankelijk van de ontslaggrond moet de UWV-procedure, dan wel de procedure via de kantonrechter gevolgd worden. Veel zaken worden in een eerder stadium in onderling overleg geregeld. Wij lopen de opties met u door en bepalen samen de strategie die past binnen het ontslagrecht.

Nadere informatie

U kunt bij ons altijd terecht voor een gratis oriënterend gesprek van een half uur waarbij u uw juridische probleem aan ons voor kunt leggen. Aan de hand van dit gesprek kunt u beslissen of u met ons in zee wilt gaan. Neem contact op voor een afspraak. Wij staan u graag bij. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord