Geplaatst op: 22-12-2019

Arbitrage Advocaat

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Arbitrage in Nederland

Arbitrage is een wereldwijd veel gebruikte methode voor het oplossen van geschillen in vele industrieën, zoals de maritieme sector, de financiële sector en de bouwsector. Minder formeel dan gerechtelijke procedures is arbitrage sneller en effectiever. Een ander nuttig voordeel van arbitrage is de prima internationale uitvoerbaarheid van arbitrale vonnissen. Wat de reden ook moge zijn, partijen zijn tegenwoordig geneigd om op grote schaal overeenstemming te bereiken over arbitrage. En daarbij kunt u de assistentie van een in arbitrage gespecialiseerde advocaat goed gebruiken.

Verdrag van New York inzake Arbitrage

Nederland is partij bij het Verdrag van New York inzake arbitrage en scheidsrechterlijke uitspraken. Dientengevolge zijn de Nederlandse rechtbanken verplicht een schriftelijke overeenkomst te erkennen waarin de partijen zich verbinden tot arbitrage indien zich tussen hen geschillen voordoen. Op verzoek van een van de partijen verwijst de rechtbank de partijen naar arbitrage in een zaak waarin de partijen een arbitrageovereenkomst hebben gesloten, tenzij de rechtbank vaststelt dat de genoemde overeenkomst nietig is of niet kan worden uitgevoerd.

Het verdrag bepaalt dat elke verdragsluitende staat arbitrale uitspraken als bindend erkent en ten uitvoer legt in overeenstemming met de procedureregels van het grondgebied waarop de uitspraak wordt ingeroepen, onder de voorwaarden die in het verdrag zijn vastgelegd. Arbitrale uitspraken gedaan in andere verdragsluitende staten worden erkend en zijn afdwingbaar in Nederland en vice versa. Het verdrag is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, meer specifiek in de Arbitragewet van 1986 (artikel 1020-1076 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Ad-hoc en institutionele arbitrage

Net als in andere rechtsgebieden kunnen de partijen kiezen voor ad hoc arbitrage of institutionele arbitrage. Bij ad-hoc arbitrage worden arbiters door de rechtbank benoemd en stellen zij zelf hun procesorde vast.

Er zijn verschillende arbitrage-instituten in Nederland, die eigen reglementen hanteren. Vaak kiezen partijen al in de arbitrageclausule voor arbitrage voor de regels van het aangewezen instituut. Als zich dan een geschil voordoet kunnen partijen hun keuze maken uit de lijst met toegelaten arbiters en de procedure neemt een aanvang. De arbitrage advocaat schrijft de procesinleiding of voert verweer. Meestal gaat u samen met uw arbitrage advocaat naar de zitting.

De reglementen van arbitrage-instituten voorzien vaak ook in spoedprocedures, in gevallen waarin onmiddellijke maatregelen vereist zijn. Inmiddels beschikken deze instituten vaak ook over een digitaal platform voor het eenvoudig en veilig door advocaten en procesgemachtigden uitwisselen van processtukken en berichten. De procedures zijn mede daardoor snel en effectief.

Gespecialiseerde Arbitrage Advocaat

Enige arbitrageinstituten

Tot de bekendste arbitrage-instituten behoren:

Wij adviseren u graag over de diverse mogelijke procedures bij deze en andere arbitrage-instituten. Een relatief nieuwe mogelijkheid om internationale geschillen op te lossen is een procedure voor de Netherlands Commercial Court in Amsterdam. De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van internationale handelszaken.

Verdere informatie

Arbitrage in Nederland is een betrouwbare optie om conflicten op te lossen. Minerva Advocaten staat cliënten van over de hele wereld bij in arbitrages in Nederland.

Als u op zoek bent naar vertegenwoordiging door een arbitrage advocaat, neem dan vooral contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan u graag bij. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord