Geplaatst op: 05-04-2020

AVA tijdens Coronacrisis

Geschreven door:

Marcel van den Ende

Corona spoedwetgeving

Op vrijdag 3 april 2020 heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel tot COVID19 spoedwetgeving op het gebied van algemene vergaderingen, zoals ledenvergaderingen en aandeelhouders vergadering. Op maandag 6 april 2020 volgde het advies van de Raad van State, waarna het wetsontwerp op 8 april 2020 bij de Tweede Kamer is ingediend. Inmiddels is het wetsontwerp de Tweede Kamer en Eerste Kamer gepasseerd en is de spoedwet op 24 april 2020 in werking getreden.

Op afstand vergaderen

Op grond van een in te dienen wetsontwerp wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Het wetsontwerp betreft in ieder geval de vergaderingen van coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, besloten vennootschappen, beursvennootschappen, verenigingen van eigenaars en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden.

AVA tijdens coronacrisis

Fysiek bijeenkomen onwenselijk

De aanleiding van de spoedwetgeving ligt voor de hand. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Algemene vergadering van aandeelhouders via livestream

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Tijdelijke noodmaatregel

Het is de bedoeling dat de spoedwet vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

Vragen

Wij volgen de ontwikkelingen en zullen nadere informatie verschaffen zodra die bekend is. Intussen kunt u uiteraard contact opnemen en ons uw vraag vrijblijvend voorleggen. Niet voor niets is ons motto: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Marcel van den Ende helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2023 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord