Geplaatst op: 01-12-2019

Berekening transitievergoeding 2020

Geschreven door:

Hein Kernkamp

De transitievergoeding bij einde dienstverband

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever. Het maakt hier niet uit of de werkgever besluit om een dienstverband voor bepaalde tijd niet te verlengen of dat de werkgever een ontslagprocedure begint. De berekening van de transitievergoeding gaat vanaf 1 januari 2020 op de hierna beschreven wijze.

De hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ). Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd. Dus zelfs als de arbeidsovereenkomst is beëidigd gedurende de proeftijd, dan nog moet een transitievergoeding betaald worden, zij het dat het gaat om een relatief klein bedrag.

Tot anderhalf maal de transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, de I-grond, ook wel aangeduid als cumulatiegrond. De rechter kan deze toepassen als niet aan de wettelijke voorwaarden voor de andere ontslaggronden voldragen is, maar waar de rechter, op basis van de gecumuleerde omstandigheden van het geval, de arbeidsovereenkomst toch ontbindt. De rechter kan bij ontbinding op grond van de cumulatiegrond aan de werknemer bovenop de transitievergoeding een vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de transitievergoeding. Dit hoeft niet.

Berekenen van het bruto maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding moet het bruto maandsalaris worden berekend. Vaak gaat het hier om het bruto maandsalaris, vermeerderd met vakantietoeslag. Maar dat is ingewikkelder in geval van een oproepcontract of stukloon of provisie. Ook ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen,
bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen kunnen een rol spelen.

Maximale transitievergoeding

Het bedrag van de transitievergoeding is wettelijk gemaximeerd. Kosten die een werkgever maakt om de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt te verbeteren (zoals opleiding en outplacement) kunnen onder strikte voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Naast de transitievergoeding kan een werknemer in sommige gevallen ook een additionele billijke vergoeding toegekend krijgen. Volgens de wetgever mag deze aanvullende toekenning alleen door de rechtbank aan de werknemer worden toegekend in uitzonderlijke situaties.

Vaststellingsovereenkomst

Veel arbeidsovereenkomsten worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, waarin de voorwaarden van een beëidinging van de overeenkomst worden overeengekomen. Het is niet uitzonderlijk dat de werkgever daarin meer toezegt dan de wettelijke regeling.

Informatie

Wij adviseren regelmatig over beëindiging van een dienstverband en de gevolgen daarvan. Wij kunnen u ondersteunen bij het onderhandelingsproces, of zelf namens u onderhandelen. Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact op. Ons motto is niet voor niets: Uw probleem, onze zorg.

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord