Geplaatst op: 28-12-2019

Beslagrecht advocaat Rotterdam

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Conservatoir beslag

In Nederland is het mogelijk om al voorafgaand aan of tijdens een procedure conservatoir (bewarend) beslag te leggen op goederen van de wederpartij. De schuldeiser kan zich, nadat de rechter een toewijzend vonnis heeft gewezen, op het in beslag genomen goed verhalen. Het doel van een conservatoir beslag is om te voorkomen dat tegen de tijd dat het vonnis wordt verkregen geen voor verhaal vatbare goederen meer beschikbaar zijn.

Soorten beslag

Er bestaat een heel scala aan soorten beslagen. Bekende beslagen zijn beslag op roerende zaken, het loonbeslag en het bankbeslag. Ook beslagen op waardevolle zaken, zoals onroerende zaken, schepen en luchtvaartuigen komen regelmatig voor. Een bijzondere vorm van beslag is het bewijsbeslag. Anders dan bij andere beslagen dient dit beslag er niet toe om verhaal zeker te stellen. Het doel hier is om bewijsmiddelen, zoals documenten en computerbestanden veilig te stellen, zodat deze later in een procedure gebruikt kunnen worden. Voor ieder van deze beslagen gelden bijzondere regels, aan de hand waarvan de rechter zal vaststellen of het beslag in het concrete geval toelaatbaar is of niet.

De procedure

Voordat beslag gelegd kan worden, moet de rechter toestemming verlenen. Om die toestemming te verkrijgen moet een advocaat een verzoekschrift indienen waarin de vordering wordt omschreven en met bewijsstukken wordt onderbouwd en dat verder aan alle wettelijke eisen zal moeten voldoen. Het betreft een zogenaamd eenzijdig verzoek. De wederpartij wordt in dit stadium van de procedure niet gehoord, behalve bij bijzondere in de wet geregelde gevallen, zoals bij loonbeslag. Het beslag zal dus vaak als een verrassing komen.

Indien aan alle formaliteiten voldaan is zal de rechter het verzoek toewijzen en een termijn vaststellen waarbinnen de eis in de hoofdzaak aanhangig zal moeten worden gemaakt, mocht er nog geen procedure aanhangig zijn. Met het verleende verlof kan de deurwaarder vervolgens daadwerkelijk beslag leggen. De hele procedure kan in zeer spoedeisende zaken binnen een dag of zelfs binnen een paar uur geregeld zijn.

beslagrecht advocaat rotterdam

Opheffing beslag in kort geding

Een beslag kan veel schade veroorzaken en ook een onrechtmatig karakter dragen. De wet bepaalt dat een beslag dient te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Ook op andere gronden kan een beslag door de rechter worden opgeheven. Wie het niet eens is met een gelegd conservatoir beslag kan zich tot de kortgedingrechter wenden en vorderen dat het beslag wordt opgeheven. Ook voor het instellen van een kort geding is een een advocaat nodig.

Beslagrecht advocaat Rotterdam

Minerva Advocaten houdt zich veel bezig met beslagzaken. Wij treden zowel voor beslagleggende partijen als partijen die met een beslaglegging geconfronteerd worden. Overweegt u beslag te leggen? Heeft u een beslagkwestie en wilt u er vanaf? Neemt u dan contact met ons op en stel ons vrijblijvend uw vraag, zodat wij kunnen aangeven of we u met de kwestie kunnen helpen. Niet voor niets is ons motto: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord