Geplaatst op: 29-01-2020

Hoger beroep

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Hoger beroep in de civiele procedure

Wie door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kan hoger beroep aantekenen. Het gerechtshof beoordeelt de zaak dan opnieuw. Het hoger beroep is succesvol wanneer beslissing van de rechtbank onjuist is. De rechtsvraag is dan verkeerd beantwoord. Dit noemt men de correctiefunctie. Het hoger beroep kan ook worden gebruikt voor het herstel van eigen fouten of fouten van uw advocaat. Procederen is ingewikkeld en er zijn misschien strategische beslissingen genomen, die achteraf gezien niet zo goed hebben uitgepakt. Door het anders formuleren van stellingen, een aanvulling van de feiten of het aanvoeren van alternatieve rechtsgronden kan de zaak beter alsnog gepresenteerd worden. Dit laatste komt relatief vaak voor.

Appelpercentages civiele handelszaken

Volgens cijfers van de rechtspraak wordt in 35% van de handelszaken hoger beroep ingesteld. Bij het kort geding bedraagt het percentage 17%, terwijl in de handelszaken die door de kantonrechter worden behandeld slechts in 11% van de gevallen hoger beroep wordt ingesteld.

Volgens een onderzoek van het WODC werd de uitspraak van de rechtbank in 41% van de handelszaken bekrachtigd en in 35% van de gevallen geheel of gedeeltelijk vernietigd. De rest van de zaken werd geschikt of ingetrokken. Dat betekent dat een relatief groot aantal zaken in hoger beroep succesvol zijn voor de appellant.

De gemiddelde doorlooptijd van een procedure bij het Gerechtshof bedraagt 42 weken. Dat is vergelijkbaar met de doorlooptijd van een handelszaak bij de rechtbank. Wie in hoger beroep wil is dus wederom een jaartje aan het procederen. Daarbij geldt wel dat de tijdsbelasting vaak gering is. Het formuleren van de memorie van grieven en het verschijnen op de zitting vergt de meeste tijd.

In hoger beroep gaan of niet?

Uit de cijfers blijkt dat er een goede kans bestaat dat het hof anders zal oordelen dan de rechtbank. Maar er is natuurlijk wel iets voor nodig om de appelrechter anders te laten beslissen. Een succesvol hoger beroep vergt allereerst een goede en eerlijke analyse van de stellingen van partijen, de processtrategie en het oordeel van de rechter. Wat ging er fout, wat kan er beter? Aan de hand van de analyse wordt beslist of daadwerkelijk in hoger beroep gegaan wordt of niet. Vervolgens met de dagvaarding tijdig worden uitgebracht en volgt het formuleren van de grieven.

De kosten van een hoger beroep

De hoogte van het door het Gerechtshof in rekening te brengen griffierecht hangt af van de aard en de hoogte van de vordering. Dit varieert van € 332 voor een natuurlijk persoon met een vordering van onbepaalde waarde tot € 5.517 voor een rechtspersoon bij een vordering van € 100.000 of meer (tarief 2020). Beide partijen betalen ook hun eigen advocaat. In geval van succes volgt net als in eerste instantie een kostenveroordeling, waarbij de wederpartij in de regel veroordeel wordt om de proceskosten van de wederpartij te betalen. Deze bestaan uit het in beide instanties betaalde griffierecht, gemaakte deurwaarderskosten en een forfaitair bedrag aan advocaatkosten.

Het hoger beroep in civiele zaken

Hogerberoepstermijn

In de meeste zaken bedraagt de hogerberoepstermijn 3 maanden. In geval van een kort geding bedraagt de hogerberoepstermijn vier weken.

Spoedappel in kort geding

De gerechtshoven kennen de mogelijkheid om een spoedappel in te stellen tegen een vonnis in kort geding. De vraag of een zaak daadwerkelijk als spoedappel wordt behandeld is ter discretie van het gerechtshof en de beslissing om een zaak al dan niet als spoedappel te behandelen wordt verder niet gemotiveerd. Er is echter niet al te veel capaciteit beschikbaar bij de gerechtshoven, wat de kans dat een zaak daadwerkelijk als een spoedappel laat behandelen reduceert. Een voorbeeld van een succesvol spoedappel is de beslissing van het gerechtshof Den Haag van 22 november 2019 in de zaak waarin de voorzieningenrechter de Staat der Nederlanden veroordeeld had om al het nodige te doen dat noodzakelijk is om de kinderen van Syriëgangers terug te halen uit de kampen in Syrië.

Wat wij voor u kunnen doen

Wij treden op in hogerberoepszaken. Overweegt u in hoger beroep te gaan? Of gaat uw wederpartij in hoger beroep? Wilt u uw zaak eens vrijblijvend voorleggen aan een advocaat? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Niet voor niets is ons motto: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord