Geplaatst op: 07-02-2020

Klokkenluidersregeling

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Werknemers die overwegen zaken aan de orde te stellen twijfelen vaak terecht over de vraag of ze dit wel zouden moeten doen. De ervaring leert dat het naar voren treden als klokkenluider ernstige gevolgen kan hebben voor de klokkenluider zelf, voor zijn verdere carrière en voor zijn gezin. Een goede klokkenluidersregeling beoogt dit risico weg te nemen en een veilige werkplek te garanderen waar misstanden niet onder het tapijt worden geveegd.

50+ werknemers

Werkgevers met vijftig werknemers of meer moeten een klokkenluidersregeling hebben, die aan de wettelijke eisen voldoet. Wordt er een misstand gemeld, dan onderzoekt de werkgever de misstand op de in de klokkenluidersregeling beschreven wijze en neemt, indien nodig, maatregelen. Het idee is dat de klokkenluidersregeling drempelverlagend werkt en escalatie door lang stilzwijgen over misstanden voorkomt.

De Wet huis van klokkenluiders

De verplicht gestelde klokkenluidersregeling is onderdeel van de Wet huis voor klokkenluiders. Doel van de wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. De werkgever heeft de instemming van de ondernemingsraad nodig voor het vaststellen en wijzigen van de klokkenluidersregeling.

Verplichte inhoud klokkenluidersregeling

In uw klokkenluidersregeling staat beschreven hoe binnen de organisatie wordt omgaat met het melden van een vermoeden van een misstand. Onderstaande punten moet u onder meer opnemen in uw regeling:

  • Op welke manier met de interne melding wordt omgegaan
  • Wanneer er sprake is van een misstand
  • Bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden
  • Dat de werkgever vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil
  • Dat de werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen

Uitgangspunt van de wet is dat vermoedens van misstanden eerst intern worden gemeld en behandeld. Is het vermoeden niet naar behoren behandeld, dan kan een werknemer zich vervolgens wenden tot het Huis voor Klokkenluiders.

Klokkenluidersregeling verplicht

Model klokkenluidersregeling

Een goed werkgever bevordert een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen en treft maatregelen die de kans op incidenten verkleinen en risico’s verminderen. Daarbij past een goede klokkenluidersregeling. Werkgevers hoeven de klokkenluidersregeling vaak niet zelf te ontwerpen, maar kunnen gebruik maken van een door de branche ontwikkeld en up to date gehouden model, zoals het model van de Brancheorganisaties Zorg of de modelregeling voor Woningcorporaties.

Assistentie bij een melding van een (vermeende) misstand

Maar ook na een melding kan de situatie snel escaleren. Wat is dan de juiste strategie? Raadpleeg een advocaat. Wij staan u graag bij als uw organisatie wordt geconfronteerd met een melding die verstrekkende gevolgen kan hebben. U kunt bij ons altijd terecht om te sparren over de manier van aanpak. Aan de hand van een oriënterend gesprek kunt u beslissen of u met ons in zee wilt gaan. Juist als zaken complex worden en u externe expertise nodig heeft helpen wij u graag. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord