Geplaatst op: 13-04-2020

Maritieme kamer

Geschreven door:

Hein Kernkamp

De maritieme kamer als onderdeel van de rechtspraak in Nederland

Nederland is ingericht op het professioneel betrouwbaar, snel en effectief beslechten van geschillen. De recente introductie van de Netherlands Commercial Court, waar Engelstalig procederen de standaard is is slechts een kleine stap die voortbouwt op een lange traditie, waarin bij scheepvaart en handel betrokken partijen, advocaten en rechters jaren gebouwd hebben aan een kwalitatief hoogstaande geschilbeslechting, die zich in de internationale top bevindt.

maritieme kamer rechtbank Rotterdam

Wat is de maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam?

De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is onderdeel van team handel en haven en behandelt civiele zaken op het gebied van zeerecht, binnenvaartrecht, vervoerrecht en maritiem recht. De rechtbank Rotterdam is binnen Nederland exclusief bevoegd voor het behandelen van scheepvaartzaken.

Daarnaast kiezen partijen die zich bezighouden met transport en logistiek wegens de specifieke deskundigheid van de rechters op het gebied van transportrecht en internationaal contracteren in hun contracten vaak voor de jurisdictie van de Rotterdamse rechtbank. Zo behandelt de rechtbank Rotterdam een groot aantal internationale handels- en transportzaken per jaar.

Rule of Law Index

De Nederlandse rechtspraak staat jaar na jaar hoog in de internationale Rule of Law Index. In aanvulling op de landelijk geldende professionele standaarden heeft de maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam een aantal aanvullende maatregelen genomen, die de kwaliteit van de behandeling van scheepvaartzaken beogen te borgen:

De rechter beschikt over kennis van de maritieme praktijk

Partijen mogen er op rekenen dat de behandelend rechter niet alleen beschikt over de vereiste
juridische expertise om maritieme zaken te behandelen, maar zich ook in de maritieme praktijk
heeft verdiept.

Indien de aard van de zaak dat vergt zal de zitting op korte termijn plaatsvinden

In geval van onverwijlde spoed, bijvoorbeeld bij een zeer spoedeisend kortgeding of het horen van
varende getuigen, wordt rekening gehouden met dit belang. Ook anderszins stelt de rechtbank
zich flexibel op ten aanzien van praktische verzoeken van partijen.

Een derde van de maritieme bodemzaken wordt meervoudig behandeld

Bij een exclusieve bevoegdheid past dat meer meervoudig wordt behandeld dan in reguliere
bodemzaken (10%). Zaken worden in elk geval meervoudig behandeld indien een nieuwe lijn
wordt uitgezet. Vonnissen in enkelvoudig behandelde zaken worden altijd door een ander
meegelezen. Ook reguliere werkoverleggen staan mede ten dienste van interne tegenspraak.

De rechter bespreekt ter zitting met partijen het verwachte verloop van de procedure.

Er is vaak sprake van complexe procedures, waarbij het belangrijk is dat om overleg met partijen een passende procesorde zonder verrassingen wordt bepaald. Dit brengt met zich dat maatwerk kan worden geleverd.

De rechter sluit in beslissingen zichtbaar aan bij verdragen, wetgeving en rechtspraak.

Dit draagt bij aan de rechtsvorming en maakt beslissingen voorspelbaarder en internationaal uitlegbaar.

Alle beslissingen in maritieme en vervoersrechtelijke zaken worden gepubliceerd.

Beslissingen van de maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam worden gepubliceerd op rechtspraak.nl en in vaktijdschriften, als Schip en Schade.

Van een deel van de beslissingen wordt een samenvatting in het Engels gepubliceerd.

Een Engelstalige samenvatting zal in elk geval worden gerealiseerd voor uitspraken
met betrekking tot de uitlegging en toepassing van internationale verdragen.

Advocaat met branchekennis

Zoals de rechtbank zich richt op de behoeften van de markt, zo doen de advocaten van Minerva Advocaten dat ook. Onze advocaten beschikken over een uitgebreide en jarenlange ervaring op alle gebieden van het transportrecht, gecombineerd met de specifieke kennis van deze specifieke branche.

Bel ons vandaag nog met uw vraag

Speelt er een probleem in de Rotterdamse haven of elders ter wereld, waarbij snel gehandeld moet worden? Heeft u specifiek juridisch advies nodig? Neem contact op leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor. Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord