Geplaatst op: 22-01-2020

Netherlands Commercial Court

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Engelstalig procederen in Nederland

Het is sinds 1 januari 2019 mogelijk om te procederen voor de Netherlands Commercial Court (NCC). De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn volledig toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van complexe internationale handelszaken, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Organisatie

De NCC is een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Bij de NCC werken rechters, raadsheren en juridische medewerkers uit heel Nederland die specifieke deskundigheid en ervaring hebben en bovendien het Engels goed beheersen.

De NCC biedt internationaal opererende ondernemingen een effectief en deskundig forum dat internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten. De NCC is in de regel aanzienlijk goedkoper dan arbitrage, omdat arbiters in de regel per persoon per uur worden betaald, terwijl voor overheidsrechtspraak uitsluitend griffierecht betaald hoeft te worden.

Verder staat de Nederlandse rechtspraak internationaal hoog aangeschreven en zijn de doorlooptijden van procedures redelijk te noemen, zeker indien partijen zelf ook voortvarend doorprocederen.

Een ander belangrijk voordeel is dat iedere werknemer van een partij kan worden betrokken bij het voorbereiden van gedingstukken, ook als deze de Nederlandse taal niet machtig is. Dat betekent dat een passend team geformeerd kan worden om samen met de advocaat de zaak voor te bereiden, zonder taalbelemmeringen.

Procederen voor de Netherlands Commercial Court

Wanneer is de NCC bevoegd?

Het reglement bepaalt dat er een aantal voorwaarden gelden om een zaak bij de Netherlands Commercial Court aan te mogen brengen. De belangrijkste zijn:

 • De rechtbank Amsterdam is internationaal bevoegd
 • Het betreft een burgerlijke of handelszaak in een internationaal geschil
 • Het is geen kantonzaak of zaak die exclusief bij een andere rechter hoort
 • Partijen hebben vooraf, of na het ontstaan van het geschil een forumkeuze gemaakt voor de NCC

Wanneer is sprake van een internationaal geschil?

Er is al vrij snel sprake van een internationaal geschil, zoals in de volgende gevallen:

 • Een partij is in het buitenland gevestigd
 • Een partij is opgericht naar buitenlands recht
 • Op het geschil is een verdrag of buitenlands recht van toepassing
 • Het geschil vloeit voort uit een overeenkomst die in een andere taal dan in het
 • Nederlands is gesteld
 • De werknemers zijn wereldwijd in meerderheid werkzaam buiten Nederland
 • Meer dan de helft van de geconsolideerde omzet wordt buiten Nederland behaald
 • Aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde aandelenmarkt buiten
 • Nederland
 • Het geschil betreft rechtsfeiten of rechtshandelingen buiten Nederland
 • Aan het geschil komt anderszins relevant grensoverschrijdend belang toe

Forumkeuze voor de NCC

Er gelden bijzondere eisen voor de forumkeuze. Het moet gaan om een keuze:

 • “bij geschrift”, dus schriftelijk
 • “uitdrukkelijk”: stilzwijgende aanvaarding van een NCC-beding in algemene
 • voorwaarden volstaat niet

De NCC is ook bevoegd in zaken waarvoor de voorzieningenrechter bevoegd is, zoals een kort geding, een verzoek om
een conservatoir beslag of een verzoek om een grensoverschrijdend Europees Bankbeslag. Ook de vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis kan bij NCCA worden aanhangig gemaakt, mits als juridische plaats van arbitrage Amsterdam is gekozen.

Modelclausule

De modelclausule voor een forumkeuzebeding ten behoeve van de Netherlands Commercial Court luidt als volgt:

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, of daarmee verband houden, worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam in een procedure in de Engelse taal voor de internationale handelskamer van deze rechtbank (Netherlands Commercial Court). De voorzieningenrechter van de NCC is bevoegd om – in een procedure in de Engelse taal – voorlopige en bewarende maatregelen te treffen overeenkomstig het Nederlandse recht.

Verdere informatie

Een procedure voor de NCC is een relatief nieuwe optie om conflicten met internationale aspecten op te lossen. Onze advocaten procederen al jaren in dit soort internationale geschillen, ook door middel van samenwerking met buitenlandse advocaten. Daar komt nu een nieuwe dimensie bij, omdat de stukken daadwerkelijk gezamenlijk kunnen worden opgesteld en doorgesproken.

Als u met ons wilt sparren over een procedure voor de NCC, neem dan vooral contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan de internationale community graag bij in deze nieuwe vorm van rechtspraak. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord