Geplaatst op: 18-03-2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een serie nieuwe uitzonderlijke economische maatregelen bekendgemaakt in het kader van het voor het bedrijfsleven opvangen van gevolgen van de corona-crisis. Eén van die maatregelen is dat het aanvragen van werktijdverkorting niet langer mogelijk is. De regeling is per direct ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Wat zijn de voorwaarden van de NOW-regeling?

De regeling is nog niet gepubliceerd. Uit informatie van het ministerie van SZW blijken de volgende voorwaarden:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
    De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming zal een accountantsverklaring verlangd worden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Vanaf wanneer kan ik een NOW-aanvraag indienen?

Dat is nog niet bekend. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Waar moet ik een NOW-aanvraag indienen?

De aanvraag voor een tegemoetkoming onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud moet worden ingediend bij het UWV.

Hoe lang geldt de NOW?

De NOW voorziet in een tegemoetkoming voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 maanden (eventueel onder andere voorwaarden).

De implementatie

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Vervolg

Dit artikel wordt bijgewerkt wanneer meer over de regeling bekend is. Intussen kunt u voor uw eventuele vragen uiteraard per mail of per telefoon contact met ons opnemen. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord