Geplaatst op: 12-02-2020

Relatiebeding

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst contact te leggen en/of te onderhouden met relaties van de werkgever en beoogt te voorkomen dat een werknemer na uitdiensttreding commerciële contacten blijft onderhouden met relaties van de werkgever.

Het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding. Waar een concurrentiebeding de werknemer verbiedt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, verbiedt een relatiebeding de werknemer gewoonlijk om met bepaalde partijen in zee te gaan. Er zijn bedingen die de werknemer verbieden om zaken te doen met enkele met name genoemde klanten, maar ook bedingen die alle zakelijke contacten met alle relaties van de werkgever verbieden.

Is een relatiebeding altijd geldig?

Juridisch gezien valt een relatiebeding onder dezelfde regels als het concurrentiebeding. Zo dient het schriftelijk met een meerderjarige werknemer te zijn overeengekomen. Ook moet het worden herzien als er ingrijpende wijzigingen in de arbeidsovereenkomst zijn geweest. Daarnaast kunnen de gevolgen van een relatiebeding als daar voldoende aanleiding voor is gematigd worden door de rechter. Op de geldigheidseisen van concurrentiebedingen en de rol van de rechter bij matiging wordt ingegaan in ons artikel over het concurrentiebeding.

Leveranciers en opdrachtgevers

In sommige gevallen bepaalt het beding dat de werknemer ook niet in dienst mag treden bij leveranciers of opdrachtgevers van de werkgever. Dat kan nuttig zijn voor de werkgever, ook als de werkzaamheden bij die leveranciers of opdrachtgevers niet direct concurrerend maar mogelijk wel schadelijk kunnen zijn. Het beding voorkomt dan bijvoorbeeld dat de ex-werknemer de inkoopafdeling van een klant gaat versterken.

Wordt het relatiebeding eerder gehandhaafd?

Een relatiebeding is minder belastend voor een werknemer dan een concurrentiebeding. Bij het concurrentiebeding mag de werknemer immers – binnen de grenzen van het beding – een bepaald soort werk helemaal niet meer verrichten. Een relatiebeding dat redelijk geformuleerd is, zorgt ervoor dat de werknemer niet met de (potentiële) klanten van de werkgever aan de haal kan gaan. De werknemer die gebonden is aan zo'n beding kan dus zijn vak nog wel blijven uitoefenen, alleen niet met de relaties van de ex-werkgever. Een rechter zal daarom minder snel aanleiding zien om het beding te matigen of geheel buiten werking stellen. Ook zal een boete op een dergelijk beding niet zo snel worden gematigd, omdat er bij overtreding eerder sprake is van daadwerkelijke schade bij de werkgever.

Concurrentiebeding vervangen door een relatiebeding?

Doet de werkgever daar goed aan? Dat ligt eraan. Een nadeel aan het relatiebeding kan zijn dat het de werknemer alsnog vrij staat om bij een concurrent aan de slag te gaan. Weliswaar mag hij zelf geen relaties van de ex-werkgever benaderen, maar wie zegt dat hij het beding niet probeert te omzeilen en zijn nieuwe collega’s niet een gouden tip influistert? Ook kan het lastig zijn om te constateren dat het beding wordt overtreden. Een klant die met de werknemer mee overstapt naar de concurrent zal de ex-werkgever daar doorgaans niet van op de hoogte stellen.

Relatiebeding naast concurrentiebeding

In de praktijk wordt zowel een relatiebeding als een concurrentiebeding overeengekomen. Hoewel niet valt uit te sluiten dat de rechter ook het relatiebeding te ruim geformuleerd vindt en het matigt vanwege de belangen van de werknemer, blijft het vaak in stand en heeft het beding dan toch een preventieve werking, ook al haalt het concurrentiebeding het in de ogen van de rechter niet.

Raadpleeg ons vandaag nog vrijblijvend.

Heeft u problemen met een relatiebeding of wilt u uw arbeidsovereenkomsten laten doorlichten en updaten? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en leg ons uw vraag voor. Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord