Geplaatst op: 28-12-2019

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Seksuele intimidatie en de Arbowet

In de Arbowet valt seksuele intimidatie samen met onderwerpen als agressie, geweld, discriminatie en pesten onder de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’.

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht tot het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid om ervoor te zorgen dat seksuele intimidatie wordt voorkomen of, als dat niet mogelijk is, in ieder geval zoveel mogelijk beperkt wordt. Om dit goed te kunnen doen zijn organisaties verplicht om alle arborisico’s, dus ook seksuele intimidatie, in kaart te brengen in de risicoinventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak, dat gebaseerd is op de risicoinventarisatie en -evaluatie, moet worden opgenomen wat het bedrijf gaat doen om de in kaart gebrachte risico’s te voorkomen. De betrokken werknemers moeten worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren.

Opdracht aan de werkgever

Artikel 7:646 verbiedt de werkgever onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksuele intimidatie valt volgens de wet onder het begrip ongeoorloofd onderscheid. De wet definieert seksuele intimidatie als om 'enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.'

Voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Maar een beleid dat seksuele intimidatie geheel voorkomt is natuurlijk een illusie. Wat wel kan is de verplichtingen voortvloeiend uit de Arbowet serieus nemen en een bij het bedrijf passend beleid implementeren. En als er dan sprake is van een incident, dan de vooraf afgesproken procedures volgen en daarbij zorgvuldig blijven handelen. Is dit moeilijk? Ja. Is dit mogelijk? Ongetwijfeld niet altijd, maar zonder beleid gaat het sowieso mis. En helaas zijn er veel bedrijven die geen enkel beleid geformuleerd hebben en als er dan een situatie is, dan doet iedereen maar wat. Daarbij wordt vaak onherstelbare schade aangericht.

Ontslag na seksuele intimidatie

Helaas komt het dus zeer vaak voor dat werkgevers niet goed omgaan met de opdracht van de werkgever. Of dat nu is omdat men niet wil of niet kan, feit is dat de werkgever zich dan niet houdt aan de door de wet opgelegde taak. En dan worden helaas vaak onherstelbare fouten gemaakt. Het kan daarbij twee kanten uitgaan. De beweerdelijke dader wordt op ondeugdelijke gronden op een zijspoor gezet of ontslagen. Maar wat helaas veel vaker voorkomt is dat het slachtoffer de organisatie wordt uitgewerkt. Dit is onwenselijk en natuurlijk niet de bedoeling van de wetgever, maar het gebeurt wel.

Raadpleeg een advocaat

Het is verstandig om vroegtijdig advies in te winnen in dit soort moeilijke zaken, die vaak niet eenvoudig oplosbaar zijn en alleen maar erger worden met het verstrijken der tijd. Zoeken naar een bij de situatie passende oplossing is vaak lastig, maar niet onmogelijk. Neem contact met ons op. Wij willen u met raad en daad bijstaan in zaken die zich niet makkelijk laten oplossen. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord