Geplaatst op: 11-03-2020

Vrije advocaatkeuze

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Kies uw eigen advocaat

Op grond van het Europees recht (Richtlijn 87/344/EEG tot coƶrdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen over de rechtsbijstandsverzekering) moet in elke polis van een rechtsbijstandsverzekeraar staan dat de verzekerde vrij is een advocaat naar eigen keuze te kiezen. De verplichting om een vrije advocaatkeuze te garanderen is ook opgenomen in de artikelen 4:65 en 4:67 van de Wet op het financieel toezicht.

U heeft recht op uw eigen advocaat

Twee arresten van het Europese Hof van 2013 (de zaak Sneller/DAS) en 2016 (de zaak Massar/DAS) hebben het recht van de verzekerden op een vrije advocaatkeuze aanzienlijk uitgebreid. In de zaak Sneller/DAS is beslist dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen. In de zaak Massar/DAS) is beslist dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor de ontslagprocedure bij het UWV.

vrije advocaatkeuze

Altijd vrije advocaatkeuze

Er zijn polissen die bepalen dat de verzekerde zodra hij krachtens de polis recht heeft op rechtsbijstand een advocaat van zijn keuze mag inschakelen. De verzekeraar beperkt zich hier dus tot het verzekeren van het risico en het juridische werk wordt dan geheel gedaan door de gekozen advocaat.

Maar veel polissen bepalen nog dat pas een externe advocaat van eigen keuze mag worden ingeschakeld wanneer een gerechtelijke procedure gestart moet worden of wanneer de verzekerde gedagvaard is.

Met het derde in dit kader zeer belangrijke arrest van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020 (de zaak Orde van Vlaamse Balies/Ministerraad) is nog een stap verder gezet. Het Hof heeft in die zaak geoordeeld dat het begrip de vrije advocaatkeuze geldt voor elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase. Dat betekent dus dat de verzekerde in een veel eerder stadium aanspraak kan maken op zijn recht om een eigen advocaat te kiezen.

Raadpleeg Minerva Advocaten

Wij merken dat cliƫnten het prettig vinden om een zaak te laten behandelen door een advocaat van hun keuze. Onze advocaten zijn ervaren in het voeren van procedures en wij helpen u graag. U kunt ons altijd bellen om uw zaak vrijblijvend voor te leggen en kennis met ons te maken. Wij staan klaar voor uw belang, ook als u op zoek bent naar een second opinion. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.' Neem vandaag nog contact op.

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord