Geplaatst op: 17-03-2020

Werktijdverkorting aanvragen

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Werktijdverkorting

Op 13 maart 2020 hadden 5000 werkgevers werktijdverkorting voor hun personeel aangevraagd in verband met de werkuitval ten gevolge van de Corona-crisis. Op 16 maart 2020 waren dit er al 20.000 om een dag later richting de 50.000 te gaan. Dit was voor het kabinet aanleiding om in te grijpen. De Regeling werktijdverkorting is per direct vervallen en wordt vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De inhoud van dit artikel is dus achterhaald en zal naar verwachting weer toepasselijk worden nadat de Corona-crisis is uitgewoed.

Wat is werktijdverkorting

Op grond van artikel 8 lid 1 BBA 1945 is het verboden om de werktijd van een werknemer op minder uren per week te stellen dan is overeengekomen, maar de minister kan van dit verbod vrijstelling verlenen, door middel van de vergunning tot werktijdverkorting. De werkgever kan gedurende de periode dat dit vergund is gedurende minder uren per week gebruik maken van de diensten van de werknemer, die daartegenover een aanspraak krijgt op een WW-uitkering voor de uren dat hij niet werkt.

Wanneer kan gebruik worden gemaakt van werktijdverkorting?

Het moet gaan om buitengewone gebeurtenissen die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld brand of een overstroming, maar in de huidige tijd is de uitbraak van de Corona-crisis de aanleiding. In de aanvraag moet aannemelijk gemaakt worden dat dit het geval is.

Waar moet de vergunning tot werktijdverkorting worden aangevraagd?

Een vergunning voor werktijdverkorting moet worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zie de link onderaan dit artikel.

werktijdverkorting aanvragen

Hoe lang kan werktijdverkorting duren?

De vergunning voor werktijdverkorting geldt maximaal 6 weken. Verbetert de situatie binnen 6 weken? Dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het werk. Als er nog geen verbetering is, kan verlenging van de vergunning aangevraagd worden. In de huidige regeling geldt de vrijstelling van het verbod op werktijdverkorting voor een periode van ten hoogste 24 aaneengesloten kalenderweken. Dat houdt verband met het feit dat de werkgever de werktijd niet kan verkorten als de verminderde inzet van de arbeidscapaciteit langer zal duren dan 26 weken. In dat geval zou een ontslag meer passend zijn. Of de Corona-crisis aanleiding is om de periode te verlengen is op dit moment nog niet duidelijk.

De vergunning is verleend, wat nu?

Als de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, geeft deze dit door aan UWV, door middel van het formulier Melding werktijdverkorting. Zie de link onderaan dit artikel.

Wat als werktijdverkorting alleen niet voldoende is?

In dat geval is het raadzaam om tijdig een ontslagvergunning aan te vragen. De regeling met betrekking tot werktijdverkorting is niet bedoeld voor situaties waarin geen uitzicht bestaat op een hervatting van de volledige arbeidstijd.

Links

Het aanvragen van een vergunning voor werktijdverkorting kan iedere werkgever zelf doen, via onderstaande links:

Staat uw vraag er niet bij?

Als uw vraag er niet bijstaat kunt u uiteraard per mail of per telefoon contact met ons opnemen. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord